Lopšelio-darželio daina

Dainos autorė – „Skruzdėlyčių“ grupės vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Bagdonienė

Lopšelio-darželio „Drevinukas“ daina

Mūs darželį ne juokais
Lanko skruzdės su geniais.
Striksi čia maži kiškučiai
Mirksi boružių švarkučiai. 

Štai žiogeliai atšokuoja
Dainą traukia, deklamuoja.
Jų kaimynai – pelėdžiukai
Susimąstę, nors mažiukai.

Kas ten slepias po lapu?
Riešutėliai vis po du!
Nenustebkit žu-žu-žu
Greit kalbės jie be klaidų!

Nykštukus aplanko noriai
Dosnūs ir geri pūškuoliai.
Ne tik obuolį ar grybą
Su mažu pasidalina.

Seno ąžuolo anūkai
Ramūs, nuostabūs giliukai
Klauso pasakas gražias
Apie girių legendas.

Štai ir visas „Drevinukas“,
Laiko ratas greitai sukas.
„Drevinuke“ linksma , gera
Gal užsuk kurią dienelę?

  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokytojams
Žaidimai moko