Priėmimas į lopšelį-darželį

Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį tvarka

 • Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas.
 • Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt
 • Tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Tėvų prašymai priimami ir elektronine programa registruojami kasdien nuo 10.00 - 16.00 val. Vaiko registravimui reikalingas vaiko gimimo liudijimas. Pasiteiravimui: tel. +370 672 62088 el. p.: drevinukas1@gmail.com

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka

 • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;
 • Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir ugdymo įstaigų psichologai, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 • Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;
 • Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai;
 • Tėvams, (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas.

Už vaikų priėmimą į Kauno lopšelį-darželį atsakinga asmuo

Inga Prieskienė Direktorė

Išsilavinimas: aukštasis

Darbo patirtis:

 • 2024-04-10  direktorė, Kauno lopšelis-darželis Drevinukas"
 • 2022-11-15  l. e. p. direktorė, Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“
 • 2022 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“
 • 2021-2022 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“
 • 2015-2021 m. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“
 • 2011-2014 m. Matematikos pedagogas, Kauno Palemono vidurinė mokykla​​​​​​

Kontaktai Mobilusis +370 666 90169

El. paštas drevinukas1@gmail.com
El. paštas Rašyti

Dokumentai

Priėmimas į lopšelį-darželį Atnaujinta Dydis
Potvarkis dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą 2024-01-21 14:43:25 127.1 KB
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 303.18 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl sugrįžtančių į Lietuvą asmenų švietimo ir integracijos 2019 m. 2024-01-21 14:43:25 41.45 KB
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės darbo reglamentas 2023 m. 2024-02-08 09:56:31 128.96 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. gegužės 29 d. Nr. T-282 2024-01-21 14:43:25 30.52 KB
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas 2024-02-08 09:56:31 251.03 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2019 m. 2024-02-08 09:56:31 152.17 KB

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokytojams
Žaidimai moko