Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu lopšelyje-darželyje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste lopšelyje-darželyje dirba

Kristina Eigirdienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Kontaktai Mobilusis +370 676 93379

El. paštas drevinukas1@gmail.com
El. paštas Rašyti

Specialistės funkcijos

 • Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę.
 • Pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą.
 • Organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus( pamokas, diskusijas, konkursus ir pan.), rengia stendinius pranešimus, parodas, publikacijas vaikams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ir ugdymo įstaigos darbuotojams.
 • Teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko palaikyti jas praktiškai.
 • Teikia individualias konsultacijas ugdymo įstaigos bendruomenei sveikatos klausimais.
 • Konsultuoja ugdymo įstaigoje ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
 • Planuoja ir  taiko užkrečiamų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją.
 • Ugdymo įstaigos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
 • Tikrina vaikų asmens higieną.
 • Teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigose.

Dokumentai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Atnaujinta Dydis
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas dėl tymų situacijos valdymo 2020 m. 2023-04-22 11:19:32 217.91 KB
Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius. Dėl atliktos periodinės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės 2019 m. 2023-04-22 11:19:32 3.54 MB
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų gerinimo 2019 m. 2023-04-22 11:19:32 211.61 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija spaudos tarnyba dėl informacinio plakato ir vaizdo klipo skiepų tema skaidos 2019 m. 2023-04-23 10:13:12 39.11 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka Kauno lopšelyje-darželyje „Drevinukas“ 2021 m. 2024-02-26 14:18:48 222.22 KB
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kaip apsaugoti vaikus nuo karščio poveikio 2018 m. 2023-04-23 10:19:19 197.76 KB

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pataria

 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokytojams
Žaidimai moko