Apie lopšelį-darželį

„Kiekvienas saulės spindulėlį turėtų neštis iš vaikystės“
                                                                              M. R. Rilkė

Darželio istorija

Lopšelio-darželio „Drevinukas“ puslapiai

Lopšelio-darželio raida

1969 metais atidarytas lopšelis – darželis (Nr. 20, bendro tipo, 12 savaitinių grupių, 280 vt. sk.).

1992 metais dvi darželio grupės perorganizuotos į specialiosios paskirties grupes vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Įrengtas logopedinis kabinetas.

1993 metais pradėta teikti pagalba vaikams, turintiems judėjimo ir padėties sutrikimų, įrengta koreguojamosios mankštos salė.

1993 metais gruodžio mėn.09 d. Nr. 1074 Kauno m. mero potvarkiu lopšelis-darželis pavadintas „Drevinuko“ vardu.

1996 metais patvirtinti individualūs lopšelio-darželio nuostatai. Lopšelis-darželis pavadintas „Drevinuko“ vardu.

2000 metais veikia papildomo ugdymo dailės būrelis, įrengta dailės studija.

2001 metais integruojama tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“.

2001 metais miesto mero 2000-12-22 potvarkiu Nr. 335 vykdoma lopšelio-darželio savarankiška ūkinė ir finansinė veikla.

2002 metais lopšelyje-darželyje priešmokyklinis ugdymas vyksta priešmokyklinėje grupėje pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą.

2002 metais patvirtintas lopšelio-darželio detalusis planas Kauno m. valdybos 1998 m. gegužės mėn. 19 d. sprendimu Nr. 516.

2004 metais lopšelyje-darželyje veikia Specialiojo ugdymo pagalbos konsultacinis centras „Šeimos link“.

2006 metais sudaryta lopšelio-darželio žemės panaudos sutartis Nr. M-19 2006-300.

2007 metais parengta ir įgyvendinama lopšelio-darželio „Drevinukas“ Ikimokyklinio ugdymo programa Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimu.

2007 metais lopšelyje-darželyje atliktas energetinis auditas ir investicinis projektas Nr. PP-2007-23.

2009 metais pakoreguota ir įgyvendinama lopšelio-darželio „Drevinukas“ Ikimokyklinio ugdymo programa Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimu.

2010 metais patvirtinti lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatai Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

2010 metais lopšelyje-darželyje pradėta dirbti su Mokinių ir Pedagogų registrais.

2010 metais lopšelyje-darželyje pradėtas vykdyti centralizuotas vaikų priėmimas.

2011 metais lopšelis-darželis informaciją teikia savo internetinėje svetainėje www.drevinukas.kaunas.lm.lt

2011 metais įstaiga turi leidimą-higienos pasą Nr. 9-0196(6)

2012 metais lopšelyje-darželyje panaikintos specialiosios paskirties grupes vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Lopšelyje-darželyje teikiamas neformalus ugdymas ir šia veikla garantuojama lygios galimybės specialiųjų poreikių vaikų visiškai integracijai.

2012 metais lopšelis-darželis dalyvauja Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai vaikams“.

2013 metais sudaryta ir galioja lopšelio-darželio žemės panaudos sutartis Nr. 8 SUN-27.

2013 metais parengtas ir patvirtintas lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2013-2015 metų strateginis planas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimu.

2013 metais įteiktas Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus Padėkos raštas už reikalavimų vykdymą internetinei svetainei ir laimėjusiai konkursą „Pažangiausia internetinė svetainė 2012 metais“.

2014 metais atnaujinta ir įgyvendinama lopšelio-darželio „Drevinuakas“ Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“ Kauno miesto savivaldybės tarybos pritarimu.

2015 metais nuo rugsėjo 1 d. lopšelio-darželio priešmokyklinėse „Geniukų“ ir „Giliukų“ grupėse dirbama pagal atnaujintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą.

2015 metais įteiktas FUTBOLIUKO SERTIFIKATAS, pažymima, kad lopšelis-darželis „Drevinukas“ sėkmingai dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės masinės futbolo užimtumo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte „Futboliukas“.

2016 metais įstaigos pedagogai dalyvavo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarų cikle „Mąstymo mokykla“ lopšelyje- darželyje, įgijo teorinių ir praktinių žinių apie kūrybinio ir kritinio mąstymo ugdymo metodus ir strategijas. Surastas rėmėjas visų pedagogų mokymams finansuoti - sudaryta paramos sutartis su UAB „Kauno šilas“.

2016-2017 metais lopšelio-darželio kolektyvas nuširdžiai dirbo, rengiant Respublikinį ikimokyklinių įstaigų trikrepšio festivalį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, sudarė galimybę vaikučių širdelėse įžiebti meilę Tėvynei bei ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai tobulėti.

2016-2017 metais lopšelis-darželis „Drevinukas“ dalyvavo Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos respublikiniame ilgalaikiame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“.

2017 metais lopšelyje-darželyje pradėta naudoti internetinė priemonė „Mūsų darželis“ (el. dienynas). Parengti lopšelio-darželio „Drevinukas“ el. dienyno „Mūsų darželis“ nuostatai.

2017 metais lopšelio-darželio komandai įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinavičiūtės Lietuvos mažųjų žaidynių Diplomas 2017 m. respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finalininkei.

2017 metais lopšelio-darželio pedagogams ir jų ugdytiniams skirta Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža" Padėka už puikius ugdytinių piešinius ir dalyvavimą respublikiniame vaikų piešinių konkurse „Iš knygelės į širdelę 2017“.

2017 metais lopšelio-darželio pedagogams ir jų ugdytiniams skirta Kauno lopšelio-darželio „Girstutis“ Padėka už kūrybingą ir nuoširdų dalyvavimą ikimokyklinių ugdymo įstaigų respublikiniame ekologiniame-kūrybiniame projekte „Po paukščio sparnu“.

2017 metais lopšelio-darželio pedagogams ir jų ugdytiniams skirta Kauno raj. Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ Padėka už dalyvavimą respublikiniame projekte „MANO KŪRYBOS KNYGELĖ 2017 MANO MIESTELIS“.

2017 metais lopšelio-darželio pedagogams ir jų ugdytiniams įteiktas Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ Padėkos raštas už ugdytinių parengimą ir dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų kalbai gabių vaikų festyvalyje „Stebūklingi pasakos garsai“.

2017-2018 metais lopšelis-darželis „Drevinukas“ dalyvavo Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos respublikiniame lgalaikiame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“.

2018 metais lopšeliui-darželiui įteiktas Tarptautinės komisijos direktoriaus Ronaldo Račinsko Padėkos raštas už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje paminėti Sausio 13-ąją - Laisvės gynėjų dieną.

2018 metais lopšeliui-darželiui įteikta Lietvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidento Algio Vasiliausko Padėka už bendradarbiavimą bei pagalbą organizuojant renginį Kaune „Pasaulinė sniego diena“.

2018 metais lopšeliui-darželiui įteikta Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijos Padėka už aktyvų dalyvavimą dailės akcijoje ir fotografijų parodoje Žiemos mozaika -2018 „Dovana Lietuvai“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms pažymėti.

2018 metais lopšeliui-darželiui įteikta Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijos padėka už aktyvų dalyvavimą respublikinio projekto „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2018“ foto parodoje „Iš visos širdies!“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui.

2018 metais lopšeliui-darželiui įteikta Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ Padėka už sėkmingą dalyvavimą renginyje „Žiemos futbolo turnyras 2018“.

2018 metais lopšelio-darželio pedagogų komandai įteikta Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentės Audronės Visbarienės Padėka už dalyvavimą respublikiniame projekte „Ikimokyklinukų žiemos Olimpiada 2018“.

2018 metais lopšeliui-darželiui įteikta Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Padėka už dalyvavimą projekte „Meilė Tėvynei mažoj širdelėj“, atkurtai Lietuvos valstybei -100.

2018 metais lopšeliui-darželiui įteikta Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“direktorės Irmos Žilinskienės Padėka už pasirengimą ir dalyvavimą projekte „Padovanokim gerą nuotaiką ir šypseną!“, skirtą pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti.

2018 metais lopšeliui-darželiui įteiktas, „Supervaikai“ vaikų fizinio ugdymo studija, Sertifikatas, pažymintis dalyvavimą „Supervaikų žiemos turnyre 2018“.

2018 metais lopšeliui-darželiui įteiktas Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos, Lietuvos masinio futbolo asociacija ir draugai Diplomas už šv. Kalėdų pasitikimą ir sėkmingą dalyvavimą Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventėje.

2019 metais lopšelio-darželio bendruomenei tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus Ronaldo Račinsko Padėka , kad uždegdami žvakeles languose prisiminėme Laisvės gynėjų dieną ir dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 2019 m. sausio 11 d. 5R-1, Vilnius

2019 metais lopšeliui-darželiui Kauno Šančių lopšelio-darželio direktorės Vidos Zakarauskienės Padėka už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje „Mano kojinytė gražiausia, mano kojinytė šilčiausia",2019-02-06

2019 metais lopšelio-darželio bendruomenei Vilniaus lopšelio-darželio „Jovarėlis“ Padėka už puikius ugdytinių piešinius ir dalyvavimą respublikiniame vaikų piešinių konkurse „Iš knygelės į širdelę 2019“, 2019-04-16, direktorė Aleksandra Remeikienė

2019 metais lopšelio-darželio auklėtojoms Ramunei Bereniūtei ir Alinai Jankauskienei skirtas Diplomas respublikiniame mokymo priemonių ir jų aprašų konkurse, kurį organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, pristatė metodinę priemonę „Prielinksniai“ ir užėmė I vietą, 2019-05-10, Vilnius. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktorius Valdas Jankauskas

2020 metais lopšelio-darželio bendruomenei tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus Ronaldo Račinsko Padėka, kad subūrėme bendruomenę paminėti Sausio 13-ąją ir dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kad aktyviai prisidėjome prie istorinės atminties puoselėjimo ir pilietinės visuomenės ugdymo. 2020 m. sausio 17 d. 5R-1

2020 metais lopšelio-darželio bendruomenei atsakingo sekretoriaus Prano Majausko padėka, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 2020 m. kovo11d. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija

2020 metais lopšeliui-darželiui „Drevinukas“ Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės Lietuvos mažųjų žaidynės padėka Už pagalbą organizuojant respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ įstaigos festivalį

2020 metais lopšelio-darželio „Drevinukas“ komandai Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzevinevičiūtės Lietuvos mažųjų žaidynės Diplomas Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ įstaigos dalyvei

2020 metais lopšelio-darželio „Drevinukas“ pedagogų komandai RIUKKPA prezidentės Audronės Vizbarienės padėka Už dalyvavimą respublikiniame projekte „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2020“, 2020-02-28, Kaunas

2020 metais lopšeliui-darželiui „Drevinukas“ Asociacijos „Sportas visiems“ prezidento Algio Bronislavo Vasiliausko padėka Už dalyvavimą tarptautiniame projekte „Pasaulinė sniego diena - 2020“

2020 metais lopšeliui-darželiui „Drevinukas“ Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų Dailės draugijos pirmininkės Dainoros Čižinauskienės padėka už dalyvavimą kūrybinėje, meninėje veikloje „Susikurk žiemos džiaugsmus“ Respublikiniame projekte „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2020“, 2020 m. vasario mėn. 28 d.

2021 metais lopšeliui-darželiui „Drevinukas“ Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorės Violetos Skodienės padėka Už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kalbos ugdymo projekte „Ką matau pro rakto skylutę“, 2021-03-05

2021 metais lopšeliui-darželiui „Drevinukas“ Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ direktorės Irinos Jadevičienės padėka už aktyvų dalyvavimą rytinėje mankštoje (flashmobe) „Laikas keltis“ ir bendradarbiavimą minint pasaulinę sveikatos dieną, 2021 m. balandžio 7 d.

2021 metais lopšeliui-darželiui „Drevinukas“ LTOK prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės padėka Už Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ veiklų organizavimą įstaigoje ir diplomas Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ bendruomenei Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ dalyvei

2021 metais lopšeliui-darželiui „Drevinukas“ Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktorės Rimutės Latvienės padėka Už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų , pedagogų ir vaikų virtualioje piešinių parodoje „Mažos širdelės ritmu“, 2021-06-09

2021 metais lopšeliui-darželiui „Drevinukas“ Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos direktorės Astos Gudaitienės padėka Už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų (globėjų), mokytojų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Vaiko vardo raidelė“, 2021-09-24

2021 metais lopšeliui-darželiui „Drevinukas“ Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidento Algio Bronislavo Vasiliausko padėka Už dalyvavimą projekte „Europos sporto savaitė 2021“ ir puikų programos „BEAC TIVE - JUDĖK ŠOKIO RITMU“ įgyvendinimą, 2021-09-30

2021 metais lopšeliui-darželiui „Drevinukas“ Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos direktoriaus Ronaldo Račinsko padėkos raštas Už Tarptautinės tolerancijos dienos - lapkričio 16-osios minėjimo organizavimo savo bendruomenėje, 2021-11-16 5R-109

2022 metais lopšeliui-darželiui „Drevinukas“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ direktorės Jolitos Skripstaitienės padėka Už aktyvų dalyvavimą projekte - iniciatyvoje „Lietuvos nykštukų bėgynės 2021. Pagauk Kalėdas“, 2022-01-06

2022 metais lopšeliui-darželiui „Drevinukas“ Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdomojo direktoriaus Ronaldo Račinsko padėka Už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, minint Laisvės gynėjų dieną - Sausio 13-ąją, 2022-01-13.

  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokytojams
Žaidimai moko