Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Lopšelio-darželio veiklos rūšys:

  • pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

Kitos veiklos rūšys:

  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
  • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokytojams
Žaidimai moko