Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo programos
Kauno lopšelio-darželio ,,Drevinukas“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“ 2014 m. 2023-04-20 14:25:22 326.5 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022 m. 2024-02-02 10:47:45 111.96 KB
Vaiko priimto į priešmokyklinio ugdymo grupę sutartis 2023-04-20 14:24:33 53.5 KB
Strateginiai planai
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2022-2024 metų strateginis planas 2024-03-19 11:39:02 37.81 KB
Metiniai veiklos planai
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2024 metų veiklos planas 2024-04-02 11:38:45 19.81 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2023 metų veiklos planas 2024-04-02 11:38:45 19.17 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2022 metų veiklos planas 2024-04-02 11:38:45 21.49 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2021 metų veiklos planas 2024-04-02 11:38:45 19.49 KB
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2020 metų veiklos planas 2024-04-02 11:38:45 310 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-05-16 12:10:33 1.35 MB
2024 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-05-16 12:10:33 1.68 MB
2024 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-05-16 12:10:33 2.03 MB
2024 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-05-16 12:10:33 1.48 MB
Metų renginių planai
2024 metų renginių planas 2024-02-07 22:40:06 1.22 MB
2023 metų renginių planas 2024-02-07 22:40:06 930.44 KB
2022 metų renginių planas 2024-02-07 22:40:06 0.98 MB
2021 metų renginių planas 2024-02-07 22:40:06 211.5 KB
Kiti planavimo dokumentai
Kauno lopšelio – darželio „Drevinukas” korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas 2022-2024 metams 2024-02-26 14:23:02 20.11 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės 2023 metų veiklos ataskaita 2024-02-26 14:06:10 35.47 KB
Direktorės 2022 metų veiklos ataskaita 2024-02-26 14:06:10 500.29 KB
Kitos ataskaitos
Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ 2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaita 2023-04-21 14:49:39 65.33 KB