Priešmokyklinis ugdymas

Informacija

Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas.

2023-2024 mokslo metais veikia dvi priešmokyklinio ugdymo grupės: „Geniukai“ ir „Giliukai“.  

Ugdymo grupės

Dokumentai

Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022 m. 2024-02-02 10:47:45 111.96 KB
Priešmokyklinio ugdymo sutartis 2024-02-02 10:47:45 171 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2013 m. (suvestinė redakcija 2023-06-21 iki 2023-08-31) 2024-02-08 09:56:31 322.27 KB
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-08 09:56:31 34.36 KB

Daugiau informacijos apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti:

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo planas

Tarptautinė  emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Zipio draugai“

Programos „Zipio draugai“ tikslas  - padėti 6-7 metų vaikams iš(si)ugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant geresnės vaikų psichikos sveikatos ir emocinės gerovės.

Programa skirta ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: ji moko vaikus suprasti jausmus ir apie juos kalbėti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis. Programa padeda užkirsti kelią įvairių priklausomybių, patyčių (auto)destruktyvaus elgesio atsiradimui bei gerinti bendrąją emocinę vaiko savijautą.

Programa  „Zipio draugai“ lopšelio-darželio „Drevinukas“ priešmokyklinio ugdymo grupėse pradėta įgyvendinti ir įgyvendinama nuo 2001 metų rugsėjo mėnesio. Programos valandėlės vaikams pradedamos vesti rugsėjį arba spalį ir trunka iki gegužės. Kiekvienoje programoje dalyvaujančioje grupėje pedagogas praveda 24 valandėles. Vienos valandėlės trukmė  - 45 minutės.

Už priešmokyklinio ugdymo paslaugą atsakinga

Deimantė Kudirkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai Mobilusis +370 672 62088

El. paštas drevinukas1@gmail.com
El. paštas Rašyti

  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokytojams
Žaidimai moko