Psichologas

Psichologas nėra tavo priešas
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos lopšelyje-darželyje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe lopšelyje-darželyje dirba

Dovilė Steponavičienė Psichologė

Aukštasis universitetinis

Kontaktai Mobilusis +370 633 77134

El. paštas Rašyti

Psichologo veikla

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikatra ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
 • Stebi vaikų elgesį natūralioje aplinkoje.
 • Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines  (rašytines) rekomendacijas.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
 • Esant poreikui, vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ir asmenybės ypatumus, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
 • Veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams.

Galimi sunkumai dėl kurių galite kreiptis į psichologą:

 • Emocinės problemos: adptacijos sunkumai, nepasitikėjimas savimi, jaudulys, nerimas,baimė, emocijų valdymo sunkumai ir kt.
 • Elgesio problemos: elgesio valdymo sunkumai, drausmės problemos ir kt. 
 • Problemos šeimoje: tėvų skyrybos, netektys ir kt.
 • Bendravimo problemos: bendravimo su vaiku sunkumai, nesutarimai su tėvais, kitais artimaisiais, bendravimo sunkumai su bendraamžiais ir kt.
 • Problemos susijusios su protiniu išsivystymu: susikaupimo sunkumai, dėmesio išlaikymo sunkumai, motyvacijos stoka, raidos sutrikimai ir kt.

Psichologo pranešimai

 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokytojams
Žaidimai moko