Bendra informacija

Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“ savivaldybės biudžetinė įstaiga

Savivaldybės įstaigos juridinis adresas. R. Kalantos g. 116, LT-52347 Kaunas.

Dokumentų specialistės telefono Nr. +370 672 62088

El. pašto adresas drevinukas1@gmail.com

Interneto svetainės adresas http://www.drevinukas.kaunas.lm.lt/

Savivaldybės įstaigos įsteigimo metai 1969 m. rugsėjo 16 d. Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 33 įsteigtas Kauno 20-asis vaikų lopšelis-darželis, Kauno miesto mero 1993 m. gruodžio 9 d. potvarkiu Nr. 1074 lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ pavadinimas.

Savivaldybės įstaigos vadovas l. e. p. direktorė Inga Prieskienė, paskyrimo data 2022-11-15.

Telefono Nr. +370 666 90169

Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“ – juridinis asmuo, pelno nesiekianti Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga 1,5–6 (7) metų amžiaus vaikams.

Grupių skaičius – 10, iš jų:

 • Dvi – 1,5–3 metų amžiaus grupės, dirba 10,5 val.
 • Šešios – 3–6 metų ikimokyklinio mišraus amžiaus vaikų grupės, iš jų viena dirba 12,00 val., penkios dirba 10,5 val.
 • dvi – (6)7 metų priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės, iš jų viena dirba 10,5 val., viena-12,00 val.

Lopšelį-darželį lanko specialiuosius ugdymosi poreikius turintys vaikai, švietimo pagalbą teikia:

 • Logopedas.
 • Specialusis pedagogas.
 • Psichologas.
 • Socialinis pedagogas.

Ugdymo procesas organizuojamas:

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikams, įgyvendinant Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu“, integruojant prevencinę emocinio intelekto programą „Kimochis“;
 • Priešmokyklinio amžiaus vaikams, įgyvendinant Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, integruojant tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai“.

Kita svarbi su savivaldybės įstaigos veikla susijusi informacija

Nuomojama edukacinė salė „Bricks4Kidz“ organizuojamam būreliui. Užsiėmimų metu, pasitelkiant „Lego“ kaladėles, ugdytiniai įgyja gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos  (S.T.E.M.) pagrindus. Veikla vykdoma vieną kartą per savaitę (penktadieniais) nuo 15:30 iki 16:45val.

Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis

Įstaigoje dirba 24 pedagogai: 1 – logopedas ekspertas, 1 – socialinis pedagogas, 1 – psichologas, 3 – meninio ugdymo mokytojos, iš jų 1 - meninio judesio, 1 – muzikos mokytoja, 1– šokio mokytoja. 3 – ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkė, 4 – priešmokyklinio ugdymo mokytojos, iš jų 1 priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, 8 – ikimokyklinio ugdymo vyresniosios mokytojos, 5 – ikimokyklinio ugdymo mokytojos.

 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokytojams
Žaidimai moko