Meninio ugdymo mokytoja (Meninis judesys)

Jolita Šuliauskienė

Mokytoja yra:

 • Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos narė-valdybos narė;
 • Išmaniųjų mokytojų asociacijos narė;
 • Lietuvos choreografų asociacijos narė.

Organizuoja ir veda sporto šventes, pramogas, akcijas integruotus ir netradicinius kūno kultūros užsiėmimus, kurie ugdo vaiką visapusiškai. Dalyvauja lopšelio-darželio, miesto ir Respublikos organizuojamuose sporto ir šokių renginiuose, varžybose, projektuose, koncertuose, konkursuose. Veda šiuos užsiėmimus:

 • Joga zoo;
 • Futboliuko;
 • Teniso;
 • Lietuvių liaudies sceninius šokius.

 Didelį dėmesį skiria:

 • Sveikatos saugojimo, plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos profilaktikai

 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokytojams
Žaidimai moko