Meninio ugdymo mokytoja (Muzika)

Edita Dovidonienė

  • Muzikos pedagogė organizuoja muzikinį ugdymą, atsižvelgdama į vaikų amžiaus raidą.
  • Kuria muzikinę ugdomąją aplinką, parenka priemones.
  • Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, derina muzikinę veiklą su grupės veikla.
  • Planuoja ir padeda rengti įstaigos renginius.
  • Dalyvauja  lopšelio-darželio ir miesto renginiuose, projektuose.
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokytojams
Žaidimai moko