Meninio ugdymo mokytoja (Šokiai)

Jolita Šuliauskienė

 • Choreografijos mokytoja ugdo vaikų šokio judesį, lankstumą, koordinaciją atsižvegdama į vaikų amžiaus raidą ir gebėjimus.
 • Ugdo fizinę ištvermę ir valią.
 • Kuria draugišką ir kūrybišką aplinką vaikams.
 • Lavina orientavimąsi erdvėje (scenoje, salėje).
 • Kuria choreografinius šokius, žaidimo forma juos praveda, parenka muzikinius kūrinius.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis ir kt. pedagogais.
 • Planuoja ir prisideda prie lopšelio-darželio renginių rengimo. 

 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokytojams
Žaidimai moko