Socialinio ir emocinio ugdymo programa „LIONS QUEST“

Nuo 2002 metų  programa LIONS QUEST pripažinta tarptautiniu mastu kaip viena veiksmingiausių žalingų įpročių prevencijos, socialinių ir emocinių įgūdžių formavimo bei akademinių pasiekimų gerinimo programa.

Mūsų įstaigoje, nuo 2023 metų taikoma Priešmokyklinio ugdymo LIONS QUEST programa „Laikas kartu“.

LAIKAS KARTU yra įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa skatina glaudų bendradarbiavimą tarp vaiko, šeimos ir mokytojo ir yra orientuota į socialinį ir emocinį mokymą, charakterio ugdymą, žalingų įpročių ir patyčių prevenciją bei pilietiškumo ugdymą.  

  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokytojams
Žaidimai moko