Vaikų atvedimas ir išleidimas

Kauno miesto tarybos sprendimu sugriežtinta Vaikų atvedimo ir išleidimo iš Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių tvarka. Kaip ir kam gali būti atiduodamas darželį lankantis vaikas, yra nustatyta 2005 m. lapkričio 11 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintame pavyzdiniame auklėtojos pareigybės aprašyme, pagal kurį yra parengtas ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų pareigybių aprašymas. Naujoji vaikų atvedimo ir išleidimo iš ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių tvarka sugriežtina tiek tėvų, tiek auklėtojų atsakomybę. Iki šiol nebuvo pagal tėvų (globėjų) prašymus sudaromas asmenų, turinčių teisę vaiką atvesti į grupę ir pasiimti iš jos, sąrašas. Sąraše turės būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir telefonas. Dabar auklėtojos vaikus turės išleisi tik su sąraše nurodytais asmenimis. Be to, siekdamas užtikrinti vaikų saugumą, grupės auklėtojas gali prašyti asmens, atėjusio pasiimti vaiko iš grupės, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Taip pat yra numatyta, kad tėvai vaikus turi atvesti į grupę. Labai dažnai pasitaiko, kad tėvai vaikus į darželius atveža ar atveda iki tvoros ir juos paleidžia savarankiškai nueiti į grupę. Tačiau, jei vaikas neis į darželį, o kažkur klaidžios, tai jau bus tėvų, o ne ugdymo įstaigos atsakomybė. Jei vaikas laiku nepasiimamas iš grupės, auklėtojas turi likti su vaiku ir bandyti susisiekti su vaiko tėvais (globėjais) arba su kitais asmenimis, turinčiais teisę pasiimti vaiką iš grupės. Nepavykus susisiekti su jais, auklėtojas turi skubiai informuoti švietimo įstaigos direktorių, kuris turi priimti sprendimą dėl tolesnių veiksmų.

Kauno miesto savivaldybės viešųjų ryšių poskyrio informacija

Dokumentai

Vaikų atvedimas ir išleidimas iš įstaigos Atnaujinta Dydis
Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas 2012 m. 2024-02-08 09:56:32 21.6 KB

  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokytojams
Žaidimai moko