Lopšelio-darželio darbo taryba

Lopšelio-darželio darbo tarybos sudėtis 2022–2023 m. m.

Eil. Nr.  Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1.     Pirmininkė
2.     Sekretorė
3.     Narė
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokytojams
Žaidimai moko