Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus ) atestacijos komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus ) atestacijos komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje
1. Inga Prieskienė L. e. p. direktorė Pirmininkė
2. Kristina Žemaitienė Logopedė Sekretorė
3. Deimantė Kudirkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
4. Erika Lapinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
5. Jurgita Pūrė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė
6. Nadežda Zalevskaja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokytojams
Žaidimai moko